"Σωστή και ισορροπημένη διατροφή" - Οκτώβριος 2019

 

Για κάθε παιδί συμπληρώνετε διαφορετική δήλωση συμμετοχής.

Στοιχεία μαθητή / τριας

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:

Στοιχεία Γονέα

(Τα παρακάτω στοιχεία απαιτούνται για το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ γονέα και εταιρείας σίτισης)

Ονοματεπώνυμο Γονέα

Επιλέγω τις παρακάτω ημέρες της εβδομάδας που επιτρέπει το σχολικό πρόγραμμα του παιδιού μου:

Elena's gourmet

Πραγματική Σπιτική
Παραδοσιακή Γευσιγνωσία με την υπογραφή της elena's gourmet

 

Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη